WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Español | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | REVISTAS DE PRENSA : Pobreza | HIV | mismo sexo | Violencia de género | LGBT | NON-PROFIT initiative | Nuestra misión : proporcionar la mejor información sobre la exclusión social || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | BuscarTags about global social exclusion | Español

martes, 9 de mayo de 2017

A pobreza das nações

A pobreza das nações
- A vitória de Macron nas presidenciais francesas é muito mais do que uma injecção de calma para quem receia os extremismos. É sobretudo um ...